| |     ћирилица | english  
Naslovna
Biografija

 

Doc. dr Željko M. Jović 

Osnovni podaci:
- rođen 09.01.1974. godine u Beogradu
- oženjen, otac dva sina
- Srbin, pravoslavne vere


Obrazovanje:
- 1994-1999.g., osnovne studije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, zvanje diplomirani politikolog za međunarodne odnose
- 1999-2006.g., poslediplomske studije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, zvanje magistar političkih nauka
- 2006-2012.g., doktorske studije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, zvanje doktor političkih nauka

Angažman u nastavno-naučnoj oblasti:
- 2010-2013.g., Bezbednosno-informativna agencija (BIA), predavač na kursevima Obrazovno istraživačkog centra BIA
- Od 2013.g., predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Vlade R. Srbije, na predmetima: „Savremena krizna žarišta“ (u okviru izbornog kursa „Međunarodni odnosi“), „Savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti“ i „Energetska i ekološka bezbednost“ (u okviru izbornog kursa „Bezbednost u savremenim međunarodnim odnosima“, čiji je i koordinator)
- 2013.g., izabran u zvanje profesora strukovnih studija na Akademiji za nacionalnu bezbednost (predmet „Ekološka i energetska bezbednost“)
- Od 2014.g. do 2016.g., član komisije Skupštine grada Beograda, za dodelu godišnje nagrade u oblasti društveno-humanističkih nauka
- Od 2016.g., docent na Akademiji za nacionalnu bezbednost (predmet „Ekološka i energetska bezbednost“)

Objavljeni radovi
- 2011. godina, „Multilateralni vidovi saradnje u jugoistočnoj Evropi u oblasti sprečavanja ekoloških katastrofa i suzbijanja ekoterorizma“, (koautor)
- 2013.g., „Ekološki terorizam – mogućnost pojave i razvoja radikalnih ekoloških ideologija na području R. Srbije i uticaja istih na ukupan međunarodni položaj države“
- 2013. g., „Ekološka kriza: nastanak, geneza i posledice“
- 2013.g., „Bezbednosni izazovi Zapadnog Balkana u evropskim integracijama“ (koautor)
- 2017.g., “Energetska bezbednost Kosova i Metohije“
- 2017.g., „Energetski aspekt briselskih pregovora“

Radno iskustvo:
- Jun-decembar 1999.g., volonter pri Jugoslovenskom komitetu Saveznog ministarstva inostranih poslova SRJ za saradnju sa UNMIK u Prištini (u tadašnjem PIV KiM)
- 2003-2013.g., Bezbednosno-informativna agencija
- 2013-2014.g., Ministarstvo spoljnih poslova, ambasador, načelnik Odeljenja za analitiku i podršku spoljnopolitičkom planiranju
- 2014-2019.g., Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, zamenik direktora

 - Od oktobra 2019.g., Ambasador R. Srbije u Sofiji


Verzija za štampu
Ambasador
Biografija