| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време
Понедељак - петак: 9:00 – 17:00 часова
Конзуларно одељење (рад са странкама): 09:00 - 12:00 часова

Празници

Адреса
Ул. Велико Трново бр. 3
1504 СОФИЈА
БУГАРСКА

Телефон:  + 3592 / 946-16-35 Локација/Мапа
Телефон:  + 3592 / 946-16-33 Конзуларна надлежност
Факс:        + 3592 / 946-10-59 Почасни конзули
Е-mail: sofia@emb-serbia.com  
Веб сајт: http://www.sofia.mfa.gov.rs  

 

КОРОНА ВИРУС

COVID-19

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА:
(Поједине информације су подложне променама на дневном нивоу)

САДРЖАЈ

1) ЗА ДРЖАВЉАНЕ Р. СРБИЈЕ:
• 1А) ПРОГЛАШЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ Р. СРБИЈЕ
• 1Б) ПО ДОЛАСКУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА, ОБАВЕЗАН КАРАНТИН У ВОЈНОМ ОБЈЕКТУ ИЛИ ИЗОЛАЦИЈА У КУЋНИМ УСЛОВИМА (од 28 дана)
• 1В) МОГУЋНОСТ УЛАСКА У Р. БУГАРСКУ
• 1Г) РАД СА СТРАНКАМА

2) ЗА ДРЖАВЉАНЕ Р. СРБИЈЕ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ:
• 2А) ПРЕПОРУКА ДА СЕ НЕ ДОЛАЗИ У Р. СРБИЈУ ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ

3) ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ:
• 3А) ЗАБРАНА УЛАСКА У Р. СРБИЈУ
• 3Б) ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
• 3В) ОГРАНИЧЕНО ИЗДАВАЊЕ ВИЗА
• 3Г) РАД СА СТРАНКАМА


1) ЗА ДРЖАВЉАНЕ Р. СРБИЈЕ:

- Дневно ажурне информације у вези са мерама Владе Р. Србије могу се наћи на следећем линку: 

https://www.srbija.gov.rs/

1А) ПРОГЛАШЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ Р. СРБИЈЕ:

ТЕКСТ ОДЛУКЕ:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/predsednik/odluka/2020/29/1/reg

- Од подне 19. марта 2020. године до даљег, АЕРОДРОМИ У СРБИЈИ ЗАТВОРЕНИ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ.
„Забрањује се слетање на аеродроме и полетање са аеродрома у Републици Србији свим ваздухопловима који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, ради заштите од уношења и ширења заразних болести на територији Републике Србије.“

- ЗАТВОРЕНИ СВИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ЗА ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

Сви гранични прелази за путнике у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају у Републици Србији затворени су од 20.03.2020. године (од 8:00 часова). ТЕКСТ ОДЛУКЕ:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/37/1/reg

- УВЕДЕНА ЗАБРАНА КРЕТАЊА НА ЈАВНИМ МЕСТИМА ОД 17 до 05 часова

Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 17 до 03 часова.

Забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то: 1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника; 2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.
Забрана из претходног става не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

ТЕКСТ УРЕДБЕ:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2020/34/1/reg

1Б) ПО ДОЛАСКУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ОБАВЕЗАН КАРАНТИН У ВОЈНОМ ОБЈЕКТУ (28 ДАНА) ИЛИ ИЗОЛАЦИЈА У КУЋНИМ УСЛОВИМА (28 ДАНА)


Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који у Републику Србију долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчкеодређује се мера карантина и, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, упућују се на спровођење те мере у трајању од 28 дана – у објекат војне установе „Моровић“, Шид и Миратовачко поље. 


Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, а који у Републику Србију долазе из држава које нису наведене у ставу 1 ‒ без обзира одакле долазе, одређује се мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 28 дана (изолација у кућним условима).
 

ТЕКСТ ОДЛУКЕ:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg

Грађанима ће при уласку у земљу бити уручено законски обавезујуће решење о карантину у војном објекту или о изолацији у кућним условима. За непоштовање наложене мере, запрећена је новчана казна од 30.000 до 150.000 динара (чл. 85. Закона о заштити становништва од заразних болести). Међутим, ако наложену меру не поштује лице које је заражено, па услед тога дође до преношења заразне болести, запрећена је казна затвора до три године (чл. 249. Кривичног законика). 

 

1В) МОГУЋНОСТ УЛАСКА У Р. БУГАРСКУ:

- 19. марта у 24:00 часа ступа на снагу Одлука министра здравља, којом се, до 17. априла 2020. године, привремено забрањује улазак у Р. Бугарску свим држављанима трећих земаља, преко свих граничних прелаза, за сва превозна средства, укључујући ваздухопловна, поморска, железничка и друмска.

- На снази остаје забрана уласка путницима који у Р. Бугарску долазе из следећих држава-чланица ЕУ и Шенгенског простора: Италије, Шпаније, Француске, Велике Британије и Северне Ирске, Немачке, Холандије и Швајцарске. 

- Ова забрана се не односи на: 1) здравствене стручњаке, здравствене истраживаче и стручњаке за бригу о старим особама; 2) саобраћајно особље, ангажовано на превозу терета, посаде ваздухоплова, који обављају комерцијалне летове и друго саобраћајно особље, ако је неопходно; 3) дипломате, службенике међународних организација, војна лица и хуманитарне раднике, који извршавају своје обавезе; 4) лица, која путују из хуманитарних разлога; 5) држављане трећих земаља, којима је одобрен дугорочни боравак у државама чланицама ЕУ, а пролазе кроз Бугарску са циљем повратка у државу у којој живе или бораве.

- Одлуком министра транспорта, почев од 17.03.2020. године у 24:00 часа, на 14 дана, суспендују се сви летови из Кине, Републике Кореје, Ирана, Италије и Шпаније (изузев оних којима је бугарска Главна дирекција за цивилно ваздухопловство већ издала дозволу, као и карго летова (укључујући и поштанске), државних летова, хуманитарних и летова ради хитних медицинских услуга и техничких заустављања авиона на аеродромима на територији Р. Бугарске).

1Д) РАД СА СТРАНКАМА

Моле се странке да не долазе у Амбасаду без претходног договора, односно да за све упите контактирају Конзуларно одељење путем телефона: +359 2 946 16 33 (најбрже) или путем и-мејла: konz.sofia@mfa.rs. Уколико је неопходно да странка дође лично у Амбасаду, биће јој одређен термин.


2) ЗА ДРЖАВЉАНЕ Р. СРБИЈЕ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ:

2А) ПРЕПОРУКА ДА СЕ НЕ ДОЛАЗИ У Р. СРБИЈУ ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ

У складу са мерама Владе Републике Србије за спречавање ширења и сузбијање заразне болести COVID-19, Министарство спољних послова Републике Србије препоручује држављанима Републике Србије, који бораве у иностранству, да сва путовања у Републику Србију која нису неопходна одложе до даљег, нарочито уколико планирају долазак из земаља, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19.


СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ ДА СУ СВИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАТВОРЕНИ ЗА ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ, те да се у земљу може ући само на основу посебне дозволе Министарства унутрашњих послова.

Сви држављани Р. Србије, који долазе из иностранства, БЕЗ ИЗУЗЕТКА, ПОДЛЕЖУ ОБАВЕЗНОМ КАРАНТИНУ У ВОЈНОМ ОБЈЕКТУ ИЛИ ИЗОЛАЦИЈИ У КУЋНИМ УСЛОВИМА У ТРАЈАЊУ ОД 28 ДАНА (погледати тачку 1Б).


3) ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ:

3А) ЗАБРАНА УЛАСКА У Р. СРБИЈУ

Границе Републике Србије затворене су за све стране држављане, са изузетком дипломата акредитованих у Србији и странаца са боравишном дозволом.

Одлукom о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу прописано је да се мера привремене забране уласка у Р. Србију не примењује на одређене категорије страних држављана (видети тачку 4. став 2. подтачка 1) до 8):

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1

За више информација, обратите се вашој амбасади у Београду.

3Б) ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УЛАЗАК У Р. СРБИЈУ

Изузетно од ове забране, у Републику Србију може ући страни држављанин, коме је надлежно тело (Комисија за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19) издало дозволу за улазак на територију Републике Србије. Захтев за довијање дозволе подноси Амбасада земље чије држављанство има страни држављанин, акредитована у Р. Србији. Захтев се подноси Министарству спољних послова Републике Србије, дипломатским путем.


3В) ОГРАНИЧЕНО ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

Амбасада привремено неће примати захтеве за издавање виза, осим за стране држављане наведене у тачки 3А) став 2.

3Г) РАД СА СТРАНКАМА

Моле се странке да не долазе у Амбасаду без претходног договора, односно да за све упите контактирају Конзуларно одељење путем телефона: +359 2 946 16 33 (најбрже) или путем и-мејла: konz.sofia@mfa.rs. Уколико је неопходно да странка дође лично у Амбасаду, биће јој одређен термин.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Председник Републике Србије, Александар Вучић, расписао је 4. марта 2020. године изборе за народне посланике Народне скупштине, који ће се одржати 26. априла 2020. године.


Право да бира народног посланика има пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији.


Упис у јединствени бирачки списак је услов за остваривање бирачког права. Јединствени бирачки списак јесте јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право.


Држављани Републике Србије могу на основу свог ЈМБГ (јединственог матичног броја грађана) електронски проверити да ли су уписани у јединствени бирачки списак, преко сајта Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно следећег линка: https://upit.birackispisak.gov.rs


Држављани Републике Србије који имају боравиште у Бугарској или ће на дан избора боравити у Бугарској, а уписани су у јединствени бирачки списак, могу, најраније 5. марта 2020. године, а најкасније 4. априла 2020. године (до поноћи, по локалном времену у Србији), преко Амбасаде, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за народне посланике гласати у иностранству (у Амбасади Републике Србије у Софији). Захтев се може поднети лично (доласком у Амбасаду), путем поште, факса (+359 2 946 1059) или електронским путем (e-mail: izbori2020@emb-serbia.com). Образац захтева може се преузети са линка: http://www.sofia.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Zahtev-za-glasanje-u-inostranstvu1.pdf. Уз читко попуњен захтев, прилаже се копија важећег пасоша или личне карте издатих од стране надлежних органа Републике Србије.


О захтеву решава општинска, односно градска управа по месту пребивалишта бирача у Србији. Надлежни орган прво доноси решење да је бирач изразио жељу да гласа по месту боравишта у иностранству. Тек ако се за гласање у Амбасади пријави довољан број бирача (најмање 100) и Републичка изборна комисија одреди Амбасаду за бирачко место, надлежни орган доноси решење да ће бирач гласати у Амбасади. У том случају, он на овим изборима не може гласати на бирачком месту у Србији, већ искључиво у Амбасади, јер ће бити уписан у извод из јединственог бирачког списка за бирачко место у Амбасади. Ако се за гласање у Амбасади не пријави довољан број бирача, Амбасада неће бити одређена за бирачко место и надлежни орган ће донети решење да нису испуњени услови да бирач гласа по месту боравишта у иностранству. У том случају, моћи ће да гласа на бирачком месту у Србији.


Држављанин Републике Србије, који испуњава услове да буде уписан у јединствени бирачки списак, а није уписан, може преко Амбасаде поднети захтев за упис у јединствени бирачки списак у Републици Србији (захтев се може преузети са линка: http://www.sofia.mfa.gov.rs/odrzavanje/uploads/Zahtev-za-upis-u-JBS2.pdf) и истовремено са овим захтевом поднети и захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству. Уз захтеве се подноси копија пасоша или личне карте издатих од стране надлежних органа Републике Србије и даје податак о последњем пребивалишту (у Србији) подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно о последњем пребивалишту једног од његових родитеља.


Сва обавештења у вези са спровођењем избора за народне посланике благовремено ће бити постављена на интернет страници Амбасаде www.sofia.mfa.rs.


За све додатне информације, можете контактирати службенике Амбасаде, Славицу Панић и Миодрага Секулића, путем телефона +359 2 946 16 35 или путем и-мејла: izbori2020@emb-serbia.com.


На интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Р. Србије, надлежног за вођење јединственог бирачког списка, може се наћи обавештење бирачима који имају боравиште у иностранству о остваривању бирачког права на изборима за народне посланике Народне скупштине, на следећем линку: http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-sa-boravistem-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-izborima-za-narodne-poslnike-narodne-skupstine/

 

Напомена: Председница Народне скупштине Републике Србије, Маја Гојковић, расписала је, 4. марта 2020. године, локалне изборе. ЗАКОНОМ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА ГЛАСА У ИНОСТРАНСТВУ, већ се то може учинити искључиво у јединици локалне самоуправе у Србији у којој бирач има пребивалиште.


 
 
 
КОРОНА ВИРУС - Препорука држављанима Републике Србије који бораве у иностранству


Сусрет амбасадора Ж. Јовића са главним муфтијом у Бугарској

Састанак амбасадора Жељка Јовића са главним муфтијом у Бугарској Мустафом Хаџијем реализован је 11. марта 2020. године у Главном муфтијству у Софији. Том приликом размотрена су питања везана за добросуседске односе, суживот и сарадњу између различитих заједница на Балкану. Заједнички је потврђена жеља да се у духу добре воље  настави са јачањем пријатељствa и сарадњe.


Изложба Уметничке школе из Ниша у Софији

Дана 27. фебруара о.г., у просторијама Школе примењене уметности „Св.Лука“ у Софији, отворена је изложба слика, ученика Уметничке школе из Ниша. Изложбу су отворили директор школе гђа. Лилиа Балева и амбасадор Жељко Јовић. 

 


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова