| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Информације о овери докумената могу се пронаћи овде.

Према Уговору о узајамној правној помоћи између ФНРЈ и НР Бугарске од 23.марта 1956. године,  јавне исправе које је саставио или издао суд или други државни орган у једној држави уговорници, ако су снабдевене службеним печатом, није потребно оверавати ради употребе пред судовима и другим државним органима страна уговорница. Наведено се односи и на преписе јавних исправа које је оверио суд или други надлежни државни орган.
Бугарска је потписница и Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године.
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга